Project Description

Làm thế nào để lên kế hoạch sự kiện

Bạn muốn tổ chức sự kiện chuyên nghiệp? Tìm hiểu mọi thứ cần thiết với kế hoạch MIỄN PHÍ này.
NHẬN BÁO GIÁ

Chương trình Thiện Nguyện tại tỉnh Ninh Thuận

Chương trình Thiện Nguyện tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra tại huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận ngày 24/11/2018 với gần 1000 người dân và khách mời đến tham dự.